Abstraktné pánske figuríny

Pánska abstraktná figurína si väčšinou vystačí s realisticky stvárneným telom a abstraktne upravenou hlavou.

figuríny, busty, e-shop, obrázok 3.1

Hlavy môžu mať ostré rysy, netradične tvarované tváre alebo vymeniteľné celé tvárové časti. Niektoré figuríny môžu byť tiež zložené z viacerých povrchov, kde trup a hlava je s dreveným dekorom a telo v bielej matnej, alebo kombinácie farieb a materiálov, kedy sa používajú napríklad aj transparentné diely. Veľkou výzvou je muskulatúra, takže pánske figuríny sú často stvárnené ako statní športovci.

figuríny, busty, e-shop, obrázok 3.2